арт

Изкуство от всичко

Posted on


os.

torso-federico (1)

За  твореца всеки материал е глина в ръцете му.

torso-federico (2)

torso-federico (3)

torso-federico (5)

torso-federico (6)

He also assembled colored pencils to create what look like paintings from afar.

различен поглед

Posted on Updated on


омаята на звездна нощ

сладкото изкушение

хищност

завист

надменност

гняв

алчност

изкушение

страст

романтика

блян

копнеж

мечта

тайна

откритие

надежда

вяра

любов

наслада

екстаз

фантазия

лудост

покой

равновесие

хармония

отвъд предела

Може да гледаш и да не видиш.

Може да гледаш далеч и навсякъде.

Може да гледаш през стени.

Може да отклоняваш поглед и да бягаш.

Може да затвориш очи и да прогледнеш.

И прозрението да освети мрака.

И това с едни и същи очи.


:bulletred::bulletorange::bulletyellow::bulletgreen::bulletblue::bulletpurple::bulletpink::bulletred::bulletorange::bulletyellow::bulletgreen::bulletblue::bulletpurple::bulletpink::bulletred::bulletorange::bulletyellow::bulletgreen::bulletblue::bulletpurple::bulletpink::bulletred::bulletorange::bulletyellow::bulletgreen::bulletblue::bulletpurple::bulletpink::bulletred::bulletorange::bulletyellow::bulletgreen::bulletblue::bulletpurple::bulletpink::bulletred::bulletorange::bulletyellow::bulletgreen::bulletblue::bulletpurple::bulletpink::bulletred::bulletorange::bulletyellow::bulletgreen::bulletblue::bulletpurple::bulletpink::bulletred::bulletorange:
Как да мечтаем? Може ли да се научи това?